On bun with fresh mozzarella, mixed greens, tomato & balsamic glaze